GRAND GEORGIA EXCLUSIVE TRIPจอร์เจีย 8 DAYS 6 NIGHTS by QR

รหัสสินค้า : GQ3TBS-QR004

ราคา

46,900.00 ฿

ราคารวม 46,900.00 ฿

ราคาเริ่มต้นเพียง 46,900.-

เดินทาง กุมภาพันธ์–พฤษภาคม63


ทบิลิซี

นครถ้ำวําร์ดเซีย

ป้อมรําบําติ|

บอร์โจมี

ถ้ำโพรมีธีอุส

บําทูมิ

ล่องเรือริมฝั่งทะเลดำ

คูไตซี

คําซเบกี้

ขึ้นกระเช้ําไฟฟ้ําชมป้อมนําริกําลํา

อนุสรณ์สถํานรัสเซีย-จอร์เจีย

ช้อปปิ้งห้ําง East Point

พักบนสกีรีสอร์ทหรือพักบนคําซเบกี้

บินสํายกํารบินFull serviceระดับ 5 ดาว


รายละเอียดโปรแกรม

https://www.rayajourney.com/attachments/view/?attach_id=236816


โปรแกรมทัวร์น่าสนใจอื่นๆ

https://www.rayajourney.com/

สนใจติดต่อ-สอบถาม

Line ID: jume1

rayajourney

@911vdndd


https://lin.ee/512cYfN

Tel: 083-6155571 ,086-5412379 , 081-5555274

รับจัดเป็นกรุ๊ปเหมา หรือกรุ๊ปส่วนตัว

แบบฟอร์มสั่งซื้อ

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 12,033